Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1335 – 1343 – 1357

Các mức kháng cự:     1375 – 1394 – 1415

Giá hiện tại:                            1363.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1357 USD/oz với mục tiêu 1375 – 1394 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1357 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1343  & 1335 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon