Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1318 – 1342 – 1357

Các mức kháng cự:     1384 – 1394 – 1409

Giá hiện tại:                            1363.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1357 USD/oz với mục tiêu 1384 – 1394 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1357 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1342  & 1318 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon