Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1306 – 1322 – 1338

Các mức kháng cự:     1368 – 1380 – 1394

Giá hiện tại:                            1342.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1368 USD/oz với mục tiêu 1338 – 1322 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1368 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1380  & 1394 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon