Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1310 – 1322 – 1335

Các mức kháng cự:     1370 – 1393 – 1407

Giá hiện tại:                            1344.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1370 USD/oz với mục tiêu 1335 – 1322 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1370 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1393  & 1407 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon