Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1308 – 1312 – 1319

Các mức kháng cự:     1350 – 1364 – 1375

Giá hiện tại:                            1332

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1350 USD/oz với mục tiêu 1319 – 1312 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1350 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1364  & 1375 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon