Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 20/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1227 – 1234 – 1239

Các mức kháng cự:     1265 – 1278 – 1290

Giá hiện tại:                            1255.41

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1239 USD/oz với mục tiêu 1265 – 1278 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1239 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1234  & 1227 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon