Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1252 – 1261 – 1267

Các mức kháng cự:     1286 – 1294 – 1303

Giá hiện tại:                            1273.61

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1286 USD/oz với mục tiêu 1267 – 1261 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1286 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1294  & 1303 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon