Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1308 – 1321 – 1338

Các mức kháng cự:     1374 – 1382 – 1394

Giá hiện tại:                            1364.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1338 USD/oz với mục tiêu 1374 – 1382 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1338 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1321  & 1308 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon