Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1318 – 1342 – 1357

Các mức kháng cự:     1394 – 1409 – 1421

Giá hiện tại:                            1378.66

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1357 USD/oz với mục tiêu 1394 – 1409 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1357 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1342  & 1318 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon