Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1255 – 1267 – 1279

Các mức kháng cự:     1300 – 1320 – 1338

Giá hiện tại:                            1291

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1300 USD/oz với mục tiêu 1279 – 1267 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1300 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1320  & 1338 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon