Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1322 – 1338 – 1354

Các mức kháng cự:     1378 – 1394 – 1402

Giá hiện tại:                            1374.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1378 USD/oz với mục tiêu 1354 – 1338 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1378 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1394  & 1402 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon