Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 19/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1584 – 1590 – 1597

Các mức kháng cự:     1611 – 1619 – 1625

Giá hiện tại:                            1604.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1597 USD/oz với mục tiêu 1611 – 1619 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1597 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1590  & 1584 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon