Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1252 – 1270 – 1287

Các mức kháng cự:     1329 – 1350 – 1374

Giá hiện tại:                            1316.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1287 USD/oz với mục tiêu 1329 – 1350 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1287 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1270  & 1252 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon