Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1272 – 1279 – 1288

Các mức kháng cự:     1308 – 1318 – 1334

Giá hiện tại:                            1296.7

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1308 USD/oz với mục tiêu 1288 – 1279 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1308 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1318  & 1334 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon