Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1225 – 1295 – 1322

Các mức kháng cự:     1403 – 1444 – 1473

Giá hiện tại:                            1367.55

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1388 USD/oz với mục tiêu 1322 – 1295 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1403 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1444 & 1473 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon