Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1328 – 1345 – 1355

Các mức kháng cự:     1382 – 1390 – 1400

Giá hiện tại:                            1360.2

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1382 USD/oz với mục tiêu 1355 – 1345 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1382 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1390  & 1400 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon