Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1568 – 1576 – 1588

Các mức kháng cự:     1609 – 1619 – 1630

Giá hiện tại:                            1597.64

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1588 USD/oz với mục tiêu 1609 – 1619 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1588 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1576  & 1568 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon