Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 18/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1652.00 – 1667.00 – 1683.00                                                   

Các mức kháng cự:     1703.00 – 1710.00 – 1714.00

Giá hiện tại:                            1688.38

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1683.00 USD/oz với mục tiêu 1703.00 – 1710.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1683.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1667.00 - 1652.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon