Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1240 – 1251 – 1266

Các mức kháng cự:     1288 – 1295 – 1312

Giá hiện tại:                            1276.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1266 USD/oz với mục tiêu 1288 – 1295 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1266 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1251  & 1240 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon