Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1288 – 1297 – 1305

Các mức kháng cự:     1322 – 1334 – 1343

Giá hiện tại:                            1313.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1322 USD/oz với mục tiêu 1305 – 1297 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1322 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1334  & 1343 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon