Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1247 – 1267 – 1276

Các mức kháng cự:     1298 – 1320 – 1338

Giá hiện tại:                            1289.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1276 USD/oz với mục tiêu 1298 – 1320 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1276 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1267  & 1247 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon