Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1354 – 1366 – 1377

Các mức kháng cự:     1394 – 1402 – 1423

Giá hiện tại:                            1388.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1377 USD/oz với mục tiêu 1394 – 1402 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1377 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1366  & 1354 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon