Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1322 – 1346 – 1370

Các mức kháng cự:     1399 – 1418 – 1431

Giá hiện tại:                            1380.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1399 USD/oz với mục tiêu 1370 – 1346 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1399 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1418  & 1431 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon