Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1295 – 1322 – 1360

Các mức kháng cự:     1412 – 1444 – 1473

Giá hiện tại:                            1376.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1360 USD/oz với mục tiêu 1412 – 1444 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1360 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1322  & 1295 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon