Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1335 – 1355 – 1364

Các mức kháng cự:     1400 – 1413 – 1425

Giá hiện tại:                            1382

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1364 USD/oz với mục tiêu 1400 – 1413 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1364 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1355  & 1335 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon