Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1276 – 1285 – 1300

Các mức kháng cự:     1337 – 1360 – 1375

Giá hiện tại:                            1325

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1300 USD/oz với mục tiêu 1337 – 1360 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1300 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1285  & 1276 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon