Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 17/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1218 – 1227 – 1234

Các mức kháng cự:     1246 – 1255 – 1267

Giá hiện tại:                            1244.2

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1246 USD/oz với mục tiêu 1234 – 1227 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1246 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1255  & 1267 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon