Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1288 – 1297 – 1307

Các mức kháng cự:     1343 – 1357 – 1368

Giá hiện tại:                            1329.7

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1307 USD/oz với mục tiêu 1343 – 1357 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1307 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1297  & 1288 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon