Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1305 – 1318 – 1342

Các mức kháng cự:     1375 – 1394 – 1421

Giá hiện tại:                            1366.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1342 USD/oz với mục tiêu 1375 – 1394 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1342 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1318  & 1305 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon