Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1346 – 1365– 1385

Các mức kháng cự:     1418 – 1431 – 1449

Giá hiện tại:                            1394

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1418 USD/oz với mục tiêu 1385 – 1365 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1418 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1431  & 1449 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon