Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1262 – 1277 – 1285

Các mức kháng cự:     1314 – 1330 – 1342

Giá hiện tại:                            1300

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1314 USD/oz với mục tiêu 1285 – 1277 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1314 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1330 & 1342 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon