Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1260 – 1295 – 1322

Các mức kháng cự:     1385 – 1413 – 1458

Giá hiện tại:                            1365.67

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1385 USD/oz với mục tiêu 1322 – 1295 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1385 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1413 & 1458 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon