Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1213 – 1218 – 1227

   Các mức kháng cự:     1246 – 1255 – 1267

   Giá hiện tại:                            1242

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1246 USD/oz với mục tiêu 1227 – 1218 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1246 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1255  & 1267 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon