Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 16/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1643.00 – 1652.00 – 1663.00                                                     

Các mức kháng cự:     1695.00 – 1710.00 – 1723.00

Giá hiện tại:                            1681.74

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1663.00 USD/oz với mục tiêu 1695.00 – 1710.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1663.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1652.00 & 1643.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon