Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 15/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1240 – 1254 – 1262

Các mức kháng cự:     1287 – 1295 – 1309

Giá hiện tại:                            1272.09

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1287 USD/oz với mục tiêu 1262 – 1254 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1287 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1295  & 1305 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon