Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 15/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1305 – 1315 – 1330

Các mức kháng cự:     1346 – 1355 – 1370

Giá hiện tại:                            1339.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1330 USD/oz với mục tiêu 1346 – 1355 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1330 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1315  & 1305 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon