Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 15/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1270 – 1281 – 1295

Các mức kháng cự:     1330 – 1342 – 1350

Giá hiện tại:                            1310

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1330 USD/oz với mục tiêu 1295 – 1281 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1330 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1342 & 1350 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon