Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 15/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1385 – 1410 – 1425

Các mức kháng cự:     1478 – 1495 – 1510

Giá hiện tại:                            1446.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1478 USD/oz với mục tiêu 1425 – 1410 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1478 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1495 & 1510 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon