Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1297 – 1305 – 1315

Các mức kháng cự:     1330 – 1344 – 1349

Giá hiện tại:                            1319

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1330 USD/oz với mục tiêu 1315 – 1305 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1330 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1344  & 1349 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon