Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1338 – 1354 – 1365

Các mức kháng cự:     1394 – 1402 – 1423

Giá hiện tại:                            1384.46

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1365 USD/oz với mục tiêu 1394 – 1402 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1365 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1354  & 1338 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon