Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1330 – 1345 – 1355

Các mức kháng cự:     1380 – 1390 – 1400

Giá hiện tại:                            1370

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1355 USD/oz với mục tiêu 1380 – 1390 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1355 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1345  & 1330 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon