Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/03/2013

Các mức hỗ trợ:          1568 – 1575 – 1581

Các mức kháng cự:     1599 – 1609 – 1619

Giá hiện tại:                            1588.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1581 USD/oz với mục tiêu 1599 – 1609 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1581 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1575  & 1568 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon