Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/02/2014

Các mức hỗ trợ:          1267 – 1276 – 1292

Các mức kháng cự:     1312 – 1325 – 1337

Giá hiện tại:                            1305.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1292 USD/oz với mục tiêu 1312 – 1325 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1292 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1276  & 1267 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon