Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1218 – 1227 – 1238

Các mức kháng cự:     1260 – 1267 – 1278

Giá hiện tại:                            1253

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1238 USD/oz với mục tiêu 1260 – 1267 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1238 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1227  & 1218 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon