Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1626.00 – 1643.00 – 1652.00                                                     

Các mức kháng cự:     1670.00 – 1678.00 – 1695.00

Giá hiện tại:                            1665.6

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1670.00 USD/oz với mục tiêu 1652.00 – 1643.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1670.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1678.00 - 1695.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon