Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1197 – 1212

Các mức kháng cự:     1250 – 1268 – 1279

Giá hiện tại:                            1227.84

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1250 USD/oz với mục tiêu 1212 – 1197 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1250 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1268  & 1279 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon