Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/11/2013

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1225 – 1240 – 1252

Các mức kháng cự:     1286 – 1297 – 1314

Giá hiện tại:                            1272

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1286 USD/oz với mục tiêu 1252 – 1240 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1286 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1297  & 1314 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon