Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/09/2013

Các mức hỗ trợ:          1243 – 1274 – 1297

Các mức kháng cự:     1331 – 1343 – 1356

Giá hiện tại:                            1311

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1331 USD/oz với mục tiêu 1297 – 1274 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1331 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1343  & 1356 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon