Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1305 – 1317 – 1330

Các mức kháng cự:     1349 – 1359 – 1377

Giá hiện tại:                            1333.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1349 USD/oz với mục tiêu 1330 – 1317 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1349 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1359  & 1377 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon