Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 13/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1385 – 1404 – 1419

Các mức kháng cự:     1449– 1462 – 1476

Giá hiện tại:                            1433.6

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1449 USD/oz với mục tiêu 1419 – 1404 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1449 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1462  & 1476 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon